fbpx

Apie mokesčius. Nepaliekant vietos interpretacijoms

Andrius Tapinas viename interviu, netikėtai paklausęs apie mano 2017 m. sumokėtą gyventojų pajamų mokestį, užklupo mane nepasiruošusį, o internetuose plaukiojančiame, šiaip jau visai smagiame interviu, liko tas momentas su nejaukia pauze, po kurios gana neužtikrintai, nors ir teisingai atsakydamas, palikau erdvės spėlionėms, kad kažin kas su tais mokesčiais ne taip.
Nusprendžiau išsamiai apžvelgti paskutiniųjų metų Valstybei sumokėtus mokesčius, idant nepalikčiau erdvės spekuliacijoms. Pastarieji penkeri metai buvo dedikuoti Kūrybos namų ELITAZ puoselėjimui, tad apžvelgsiu ir versle sugeneruotas pridėtines vertes. 

Prieš penkiolika metų įkurtas verslas, dirbantis su prekės ženklu „Kūrybos namai ELITAZ“, per pastaruosius penkerius metus į valstybės biudžetą sumokėjo 586 449,80 Eur mokesčių. Šią sumą sudaro per minimus metus sumokėti pelno, darbo užmokesčio ir pridėtinės vertės mokesčiai. Per penkerius metus sumokėtų mokesčių tendencija išlieka auganti.

Mano paties asmeniniai finansai dažnai turėdavo prisitaikyti prie kompanijos galimybių ir poreikių. Televizijos laidų gamybos, renginių organizavimo ir atlikėjų prodiusavimo verslai sudėtingi dėl rinkoje tvyrančios intensyvios konkurencijos. Įsitvirtinusioms agentūroms nuolat iššūkį meta nauji žaidėjai, dažnai, norėdami įsitvirtinti rinkoje, dempinguojantys kainas, o kartais apskritai dalį veiklos paliekantys mokestiniame šešėlyje. Kompanijoms, siekiančioms ilgalaikio tvarumo, tai tikras iššūkis. Savininkams dažnai tenka savo sąskaita išlaikyti darbuotojus, investuoti į plėtrą, todėl kartais susiklosto taip, kad, sukaupus vertingos profesinės patirties, naudingiau būti samdomu specialistu, nei verslauti pačiam. 

Apie tikrąsias vertes

Savo gyvenimo gerovės nematuoju vien mokesčiais ir pajamomis. Daug svarbiau – savęs įprasminimo galimybė. Galimybė sėkmingai veikti kūrybos ekonomikos lauke ir dėl to patiriamas pasitenkinimas sukurtais kūrybos produktais iki šiol buvo svarbiausias argumentas, skatinęs mane aktyviai veikti. Žinoma, ypač vertinu ir sukauptą patirtį – bene didžiausią kapitalą, kurį rinkoje, tikėtina, esant reikalui nesunkiai realizuočiau.

Bet grįžkime prie pagrindinio šio teksto tikslo – apžvelgti pastarųjų penkerių metų pajamas ir sumokėtus mokesčius. Asmeninės pajamos minimu laikotarpiu svyravo priklausomai nuo kompanijos veiklos sėkmės ir dažnai tikrieji uždarbiai nesutapdavo su kalendoriniais metais. Mano veikla dažnai susijusi su televizijų sezonu. Ruošiame produkciją paisydami televizijų sezonų ciklų, nuo to priklauso ir pajamos, kurios kartais „pasiveja“ tik kitais metais.

Paskutiniai penkeri metai detaliai

2015-ieji nebuvo patys sėkmingiausi – pajamos su mokesčiais siekė tik 13 727,77 Eur neatskaičius mokesčių. Tais metais turėjau apmokestinamąsias pajamas mažinančių išlaidų (studijos universitete, palūkanos ir kt.), kurių suma buvo – 1492,35 Eur, taip pat pritaikytas 1319,97 Eur neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD). Tad 2015 m. sumokėjau 965 Eur gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Gerokai sėkmingiau atrodo 2016-ieji, tąsyk sugeneruoti pavyko 42 276,63 Eur pajamų iki mokesčių. Tai nereiškia, kad šie metai buvo išskirtinai geresni. Kaip jau minėjau, dalis šios sumos – praėjusiais metais vykdytų projektų rezultatas. Mokesčius mažinančių išlaidų tais metais buvo – 1594,80 Eur ir viso sumokėto GPM 2559 Eur.

Na štai, priartėjome prie tų pikantiškųjų 2017-ųjų, kuriuose mane Andrius Tapinas radosi prigavęs. Šie metai ir vėl buvo kuklesni – pajamos iki mokesčių 13 290,13 Eur. Mokesčius mažinančių išlaidų tais metais buvo daugiau – 2079,41 Eur. Nuo 2017 m. keitėsi neapmokestinamasis pajamų dydis ir pritaikyta NPD suma lygi 3617,94 Eur. Būtent šios prielaidos lėmė sąlyginai nedidelį GPM mokestį, kuris sudarė 285 Eur. Norėdami pasverti realius minimų metų veiklos rezultatus turime žvilgtelėti į kitus metus. 2018 m. pajamų iki mokesčių sugeneruota 28 478,71 Eur; GPM sumokėta 1821 Eur, mokesčius mažinančių išlaidų patirta 2111,81 Eur. 2019-ieji  atrodo gerokai solidžiau dėl keleto priežasčių: pajamos siekė 93 932,56 Eur, kurių žymią dalį sudarė už nekilnojamojo turto pardavimą gautos pajamos – 60 tūkstančių eurų. Taigi, realios pajamos nebuvo ryškiai didesnės, siekė 33 932,56 Eur. Mokesčius mažinančių išlaidų patirta – 685,86 Eur, pritaikytas NPD– 756,95 Eur, sumokėta 3532 Eur GPM.

Apibendrinant

Per pastaruosius penkerius metus uždirbau 191 705,80 Eur pajamų; Valstybei gyventojų pajamų mokesčio sumokėjau 9162,00 Eur.

Kam nors galėtų kilti klausimas: didžiulių projektų prodiuseris, skirstantis milijonus eurų, pats teuždirba įtartinai nedaug, tai kur gi tie televizijos prodiuserio verti honorarai? Tiesa, mano kompetencijos ir pozicijos asmeniui priklausantis honoraras, atsižvelgiant į bendrą situaciją rinkoje, turėtų būti gerokai didesnis. Kaip jau minėjau anksčiau, mano atstovaujamo verslo pajamos buvo skiriamos kompanijos plėtrai ir paskolai, kurią įmonė buvo paėmusi po plačiai nuskambėjusios ELITAZ finansinės krizės atsiradusiems įsiskolinimams padengti. Su šia praeitimi baigta, paskolos grąžintos, kompanija stovi ant tvirtų pamatų, o aš galiu siekti naujų iššūkių, žinodamas, kad padariau viską, kas buvo mano jėgoms.

Sprendimą puoselėti verslą lėmė asmeniniai pasirinkimai ir prisiimta atsakomybė. Kompanijos prekės ženklas – bene vertingiausias kapitalas, lygia greta statyčiau ir sukauptą patirtį, kitaip vadinamą know how – taigi komanda, veikianti po šiuo prekės ženklu, ir bendras komandinis išmanymas yra tikrasis mano kapitalas, šiandien sėkmingai kuriantis pridėtinę vertę. Šiemet, švęsdama penkiolika veiklos metų, patikima ir patyrusi bei aukštus tarptautinius standartus atitinkanti ELITAZ komanda yra stabili ir patikima, turinti ambicingų planų ateičiai ir tvarią veiklą laiduojančių ilgalaikių kontraktų. 

Visuomenės gyvenimo kokybė priklauso nuo kiekvieno iš mūsų – nuo sukuriamos pridėtinės vertės, sumokamų mokesčių, taip pat ir sukuriamų darbo vietų. Kurti geresnę visuomenę, kiekvienas galime ir turime pradėti nuo savęs. Skaidrumas yra pasitikėjimo sąlyga. Pasitikėjimas – svarbi prielaida kūrybiškumui, kurio reikia visose visuomenės gyvenimo srityse, ypač politikoje ir viešąjame administravime.

Scroll to Top