fbpx

Diplomų drama. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimas neadekvatus ir neteisėtas

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos (toliau – Etikos komisija) sprendimas neadekvatus ir neteisėtas.

Ši savaitė buvo triukšminga ir nemaloni. Ją norėčiau užbaigti išsakydamas savo poziciją dėl visuomenėje sukelto triukšmo dėl neva mano melagingai pateiktos informacijos apie išsilavinimą ir siekio klaidinti visuomenę.

Drauge su teisininkais išanalizavęs man inkriminuojamo pažeidimo pobūdį, dar kartą noriu patikinti, jog neatlikau jokių tyčinių, sąmoningų veiksmų, kuriais siekiau pažeisti Elgesio kodekse įtvirtintus principus, todėl vertinu, jog Etikos komisija priėmė aiškiai per griežtą ir neproporcingą sprendimą. Etikos komisijos veikloje įžvelgiu procedūrinių klaidų bei tendencingo politikavimo, todėl sieksiu užginčyti Komisijos sprendimą, kurį laikau neteisingu ir neteisėtu.

Sprendimo išvados, esą aš asmeniškai pateikiau melagingą informaciją, yra nepagrįstos, nes nei VRK, nei viešoje erdvėje nesu nurodęs, kad turiu aukštąjį išsilavinimą ir esu įgijęs kokį nors mokslo laipsnį. Kaip jau esu minėjęs, studijų faktą laikau svarbiu. Studijų ir mano profesinės veiklos koreliacija yra reikšminga mano kompetencijoms nusakyti. Todėl VRK pateikiau informaciją apie tai, kokiose aukštosiose mokyklose, kokioje studijų programoje ir kokį laikotarpį studijavau bei kokiais metais baigiau studijuoti nutraukdamas ar sustabdydamas studijas. Ši informacija nereiškia, kad patvirtinau turintis konkretų mokslinį laipsnį, kas leistų teigti, kad pateikiau klaidinančią informaciją apie išsilavinimą.

VRK internetinėje svetainėje, kaip ir kitur, viešojoje erdvėje, nėra nurodyta, kad G. Jaunius turi įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir turi mokslo laipsnį (bakalauro, magistro ar daktaro). Priešingai, oficialioje VRK interneto svetainės dalyje, kur būtina nurodyti mokslo laipsnį, kas ir reikštų informacijos apie aukštąjį išsilavinimą pateikimą, nurodyta: nenurodė. Tai reiškia, kad nepateikiau tikrovės neatitinkančios informacijos apie turimą aukštąjį išsilavinimą.

Tai, kad neturėjau tikslo sąmoningai ir tyčia klaidinti rinkėjų nurodydamas informaciją apie turimą išsilavinimą, patvirtina ir tai, kad, kaip kandidatas 2020 metų Seimo rinkimuose, savo iniciatyva viešojoje erdvėje patalpinau informaciją apie save, taip pat ir apie savo išsilavinimą – https://jaunius2020.lt/biografija/. Šioje asmeniškai patalpintoje informacijoje, už kurios turinį galiu atsakyti, nėra nurodyta, kad turiu mokslo laipsnį ir aukštąjį išsilavinimą. Čia pateikta informacija apie studijas siekiant mokslo laipsnio, kas buvo nurodyta ir VRK.

Atliekant tyrimą, buvo padaryta ir formalių pažeidimų, pavyzdžiui, pažeidimo tyrimas buvo pradėtas ir sprendimas buvo priimtas pagal anoniminį skundą. Kai tuo tarpu Etikos komisijos veiklą reglamentuojančių nuostatų 29 punkte įtvirtinta kategoriška taisyklė, kad anoniminiai skundai nenagrinėjami. Apie pradėtą tyrimą aš buvau informuotas praleidžiant teisės aktuose nustatytą terminą, kuris yra trys darbo dienos. Šiuo atveju tyrimas buvo pradėtas 2020 m. spalio 22 d., o aš apie tai buvau informuotas tik 2020 m. spalio 30 d. Abejonių kelia ir tai, jog Komisija sprendimą priėmė penktadienį, o man informacija buvo atsiųsta tik kitos savaitės pirmadienį perpiet, tuo tarpu žiniasklaidai informacija pateikta buvo anksčiau, todėl susidarė paradoksali ir teisinėje valstybėje sunkiai įsivaizduojama situacija, kai Komisijos sprendimus turėjau komentuoti neturėjęs galimybės su jais susipažinti. Ši aplinkybė leidžia pagrįstai manyti, kad Sprendimas ir buvo skirtas labiau žiniasklaidai, nei man; priimtas siekiant ne teisinių, o politinių ar kitokių tikslų.

Esu tikras, kad į visas šias abejones rasime pagrįstus atsakymus ir teisinėmis priemonėmis pavyks sustabdyti šmeižto kampaniją, kurią nesilaikydamas nustatytų procedūrų, patys darydami pažeidimus, Etikos komisija ir jos pirmininkas Tomas Seikalis galimai siekė padaryti rimtą žalą mano asmeninei ir dalykinei reputacijai. Esu pasirengęs savo reputaciją ginti visomis teisėtomis priemonėmis. Viliuosi, kad šio atvejo tinkamas ištyrimas išspręs ne tik mano klausimą, bet ir užkardys ateityje galimybes manipuliuojant Etikos komisija kėsinantis susidoroti su politiniais oponentais.

Toliau šiuo reikalu rūpintis pavedžiau Advokatų kontorai „Glimstedt Bernotas ir partneriai“, mano interesams atstovaus advokatai Linas Sesickas ir Dovilė Murauskienė.

Scroll to Top