fbpx

Krašto gynybai reikia ir moterų

Jei reikėtų dabar išskirti Laisvės partijos rinkiminės programos prioritetų penketuką, visi, bent truputį susipažinę su programa, greičiausiai vienbalsiai pasakytų: švietimas, kultūra, žmogaus teisės, ekonomika, narkotikų prevencijos politika. Tačiau yra dar viena daugeliui partijos narių, taip pat ir man, svarbi tema – krašto gynyba.

Laisvės partija laikosi aiškios ir principingos laikysenos krašto gynybos klausimu. Tikime, kad Lietuvos saugumo pagrindas yra progresyvi ir moderni gynybos politika, kurios tvirtai sieksime. Palaikysime 2018 m. priimtą partijų susitarimą laikytis krašto apsaugos asignavimų kasmetinio didinimo principo ir ne vėliau kaip 2030 m. pasiekti ne mažiau kaip 2,5 proc. šalies bendrojo vidaus produkto.

Krašto gynyba – visų mūsų reikalas. Tačiau vis dar pastebime, kad nemažai mūsų jaunuolių vengia atlikti pareigą. Neskubėčiau smerkti tų, kurie jaudinasi dėl studijų ar karjeros pertrūkio, ar dar dėl kokių nors kitokių priežasčių šiandien nedega troškimu nerti į pasirengimą krašto gynybai. Tai simptomai, rodantys, jog turime tobulinti sistemą, kad krašto gynyba  turėtų  daugiau įvairių galimybių. 

Esame tikri, kad visose Valstybės gyvenimo srityse, taip pat ir krašto gynyboje, svarbus lyčių lygiateisiškumas, todėl ir į krašto gynybą lygiomis teisėmis gali ir turi įsitraukti tiek vyrai, tiek moterys. Taigi, sieksime įvesti alternatyvią karo tarnybą, užtikrinsiančią asmens laisvę ir pasirinkimą saugojantį veiksnį – alternatyvią karinę tarnybą, neribojamą pacifistinių ir religinių pažiūrų. Šiandien pajėgumų trūksta ne tik karinėse srityse, tačiau ir kitose sferose, kurios itin svarbios krizių atveju – priešgaisrinėje apsaugoje, ligoninėse, švietimo sistemoje. Todėl svarbu sukurti realiai veikiančias alternatyviai karo tarnybai įgyvendinti reikalingas priemones. 

Siekiant dar labiau sudominti ir motyvuoti visuomenę aktyviai dalyvauti pasirengimo krašto gynybai procese, svarbu pasitelkti ir šiuolaikinės komunikacijos priemones, ne tik informuosiančias apie naujas galimybes, bet ir įkvėpsiančias visuomenės narius noriai atlikti pilietinę pareigą bei atskleisiančias pridėtines tokios tarnybos teikiamas vertes – asmeninį tobulėjimą ir praktines naudas.

Keičiantis politinėms valdžioms, ypač svarbu išlaikyti nuoseklią ir aktyvią Lietuvos laikyseną NATO aljanse, turime būti ne tik patikimi bet ir aktyvūs aljanso nariai. Bendradarbiavimas su JAV yra ir turi išlikti bendrai puoselėjamų vertybių išsaugojimo ir Lietuvos nepriklausomybės garantas. NATO valstybių priešakinių pajėgų dislokavimas Lietuvoje – svarbus Prezidentės Dalios Grybauskaitės pasiekimas, užtikrintantis gyvybiškai svarbius nacionalinio saugumo poreikius. Keičiantis politinei valdžiai svarbu užtikrinti, kad šis siekis išliktų svarbiu nacionaliniu prioritetu. 

Kibernetinį saugumą matome kaip vieną pagrindinių Lietuvos prioritetų dalyvaujant NATO aljanse. Ketiname stiprinti pajėgumus ir plėtoti bendradarbiavimą su JAV taip pat ir kitais partneriais atremiant kibernetines grėsmes per Lietuvoje esantį Regioninį kibernetinio saugumo centrą. Lietuvos lyderystę kibernetinio saugumo srityje tęsime, skatindami ES valstybes nares aktyviau prisijungti prie Kibernetinių greitojo reagavimo pajėgų projekto. Šiuo metu projekte dalyvauja 7 valstybės, sieksime, kad prie šio projekto prisijungtų daugiau šalių, kad projekto narių skaičius išaugtų  bent iki 10 valstybių.

Laisvė visuomet buvo ir išlieka reikalinga būti apginta. Moderni kariuomenė, motyvuota savo kraštą ginti visuomenė ir tvirta partnerystė su NATO aljansu bus pagrindiniai argumentai atgrasantys priešininkus net svarstyti galimybes kėsintis į mūsų krašto vientisumą. Ateinantys ketveri metai gali būti naujo proveržio krašto gynyboje metai – didinkime ne tik finansavimą, bet ir piliečių motyvaciją bei galimybes dalyvauti krašto gynyboje. 

Scroll to Top