fbpx

Programa

Šiandien daugelis tikimės naujos kokybės Seimo ateinančioje kadencijoje. Mano kandidatūra į Lietuvos Respublikos Seimą – tai pasiūlymas Jums. Tikiuosi, vertingas pasiūlymas sukauptos patirties ir kūrybiško požiūrio. Kartu su bendraminčiais įsteigėme Laisvės partiją nes tikime laisvos, atsakingos, drąsios Lietuvos ateitimi. Tikiu, šis politinis startuolis su Jūsų palaikymu gali tapti tikru politikos vienaragiu nešančiu džiaugsmą Jums.

Pagarba žmogui

Pagarba žmogui – svarbi Laisvės partijos nuostata. Man nepriimtinas šiandien vyraujantis Valstybės santykis su visuomene it su vaiku: mums nurodoma, kada ir ką galime pirkti, su kuo gyventi, kas gali, o kas negali tuoktis. Betgi valstybės misija  rūpintis kiekvieno visuomenės individo laime. Sieksiu, kad pertekliniai draudimai būtų atšaukti, o policinei valstybei būdingos baudžiamosios alkoholio ir narkotikų prevencijos priemonės būtų pakeistos sveikatos apsauga grįsta politika.

Rezultatas

Esu rezultato žmogus – visomis jėgomis sieksiu, kad Lietuvoje laisvės užtektų visiems. Kad iš laisvės kylančio džiaugsmo netemdytų jokie baimės šešėliai. Šiandien Jūsų balsas gali nulemti, kuriuo keliu pasuks Lietuva – linkiu, kad pasuktume laisvės ir džiaugsmo keliu. Ačiū už Jūsų pasitikėjimą.

Kūrybos ekonomika

Esu kūrybinių industrijų atstovas. Todėl  keliu sau uždavinį kultūrą ištraukti iš politinių paraščių – laikas į ją pažvelgti plačiai, kaip į kūrybos ekonomiką. Kartu su Laisvės partija siekiame kokybiškos ir darnios kultūros raiškos mūsų valstybėje, esame pasirengę imtis esminių pertvarkų kultūros politikoje. Atėjo metas plačiai atverti kultūros ministerijos langus ir išvėdinti ten įsisenėjusį nomenklatūrinį plėką!

Ištikimybė laisvei

Įsigalėjusią draudimų kultūrą pratęsiančius grasinimus bausmėmis laikas keisti prevencija ir pagalba priklausomybių turintiems asmenims. Sieksiu, kad pertekliniai draudimai būtų atšaukti, o policinei valstybei būdingos baudžiamosios alkoholio ir narkotikų prevencijos priemonės būtų pakeistos sveikatos apsauga grįsta politika. Pritariu kanapės legalizavimo idėjai. Nepritariu, kad mūsų jaunimas būtų kriminalizuojamas.

Švietimas

Pasaulio ateitis priklausys toms valstybėms, kurios kurs aukštą pridėtinę vertę teikiančias technologijas ir idėjas. Ateinančios kartos žmogui turime padėti išsiugdyti stiprius kūrybiškumo, kritinio mąstymo bei savarankiškumo gebėjimus. Tai švietimo misija, kurią pratęsti – kultūros politikos uždavinys.

Evangelinis liberalizmas

Laikau save evangeliniu liberalu – mano laisvės supratimas kyla iš Kristaus Evangelijos, kurioje randu esminius pagarbos žmogui pagrindus. Nesąlygišką pagarbą žmogaus teisėms sieksiu įtvirtinti Lietuvos Respublikos įstatymais. Esu įsitikinęs, kad svarbiausias  valstybės  uždavinys – sudaryti prielaidas kiekvieno visuomenės individo asmeninei laimei, kurią jis turi teisę kurti pagal savo įsitikinimus.


Jūsų balsas gali nulemti, kuriuo keliu pasuks Lietuva – linkiu, kad pasuktume laisvės ir džiaugsmo keliu.

Su pilna partijos programa galite susipažinti čia.

Scroll to Top